Termografi

Termografi er relativt nytt i Norge. Alle objekter over den absolutte nullpunkt
(-273,15 grader C) avgir varme og derigjennom infrarød ståling. Vi tar bilde av
overflate temperatur.
Termografi er en teknologi, som omsetter varmestråler til fargebilder,
hvor fargene representerer temperaturen. En registrerer variasjoner i
temperaturen på dyrets overflate, og på den måten avdekke eventuelle avvik.
En fordel ved termisk fotografering er det faktum at denne ikke-kontakt med
objektet undersøkelsen er fullstendig ufarlig, og uten klinisk inngrep av noe slag.
Termografi vil gjenspeile tilstanden på muskler, sener, skjelett, høver og ledd.
Vi kan med dette visualisere og bekrefte problemer og smerter dyret har. Og som ikke synes
på røntgen, og har dermed en unik mulighet til å bekrefte smerter, skader og respons på behandling.
Termografi gir oss også mulighet til å oppdage påbegynnende skader, før dyret viser symptomer. Da kan du på ett tidlig stadiet starte forebyggende behandling.
Kameraet viser det som dyrets kropp forteller, og lyver ikke.
Temperaturendringene vises på overflata. Varmen fra dypere skader kommer opp og ut for å unngå overoppheting, og dermed kan vi se eksakt i hvilket område skaden er i.
Det er mønsteretsnarere enn temperaturen man ser på, og sammenligner høyre og venstre side.
Man bør også være klar over at denne metoden gir uttrykk for belastninger (reaksjoner) flere uker før symptomene vises.
Eksempel termografi hest